Visie

GymMAX is een vrijwilligersorganisatie. Een vrijwillig engagement is echter niet vrijblijvend. Werken met kinderen en jongvolwassenen houdt een belangrijke verantwoordelijkheid in.

  • Daarom hanteert GymMAX een hoge kwaliteitsnorm voor haar werking die zich vertaalt in het IK-Gymlabel van de Gymnastiek Federatie.
  • Om elke gymnast pedagogisch en sporttechnisch verantwoorde ontwikkelingskansen te bieden, investeert GymMAX maximaal in de opleiding van haar trainers via de Vlaamse Trainersschool of verwante organisaties.
  • GymMAX onderschrijft voluit de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind en de daaruit voortvloeiende Panathlon-verklaring.
  • Met het oog op de kwalitatieve uitbouw van de club, kiest GymMAX er bewust voor open te staan voor permanente verbetersuggesties van haar trainersteam, ouders en gymnasten.
  • Een clubproject is pas af wanneer de deelgenoten eraan ook met trots hun lidmaatschap kunnen dragen.
  • De club voert waarden als verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, teamwork, co-creatie, respect, openheid, flexibiliteit, fair play, samenwerking, klantgerichtheid en dialoog hoog in het vaandel.

Ontwerp : Onslow.be | CMS en development : Nonius bvba