Missie

Gymnastiek stimuleert de algemene fysieke en mentale ontwikkeling. Vanuit die optiek is gymnastiek in al zijn disciplines een leerschool met positieve effecten op de verdere levensloop. GymMAX bouwt daarom een uitgewerkt sport-technisch en pedagogisch project uit, aangepast aan het niveau van elke gymnast:

Recreatief:

Omwille van het algemene karakter is gymnastiek de basissport bij uitstek. Met het oog op algemene bewegingsstimulansen staan de GymMAX-deuren open voor iedereen die via de turnsport fysieke basisvaardigheden als kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie en uithouding wil ontwikkelen.

  • GymMAX organiseert een volwaardig recreatief aanbod in haar afdelingen in Appels en Sint-Gillis. Daarvoor investeert de club in aangepaste infrastructuur en geschoolde trainers.
  • GymMAX bewaakt het fun-gehalte in de trainingen nauwgezet, zodat elke gymnast naar zijn of haar niveau kan werken in een stimulerende en positieve groepssfeer.
  • GymMAX houdt de (financiële) drempel voor deelname aan haar aanbod zo laag mogelijk. De club wil elk kind kansen bieden, op basis van zijn of haar mogelijkheden of beperkingen, en los van sociaal economische, of etnische-culturele achtergrond.

Competitief:

Voor gymnasten met meer dan gemiddeld talent biedt competitiesport een extra uitdaging. De noodzakelijke zelfdiscipline en volharding die deze arbeidsintensieve sport vereist, dwingt de gymnast in nauwe samenwerking met zijn of haar begeleider tot het constante aftasten van de eigen motivatie en fysieke grenzen.

  • GymMAX scout permanent naar gymtalent binnen haar ledengroep.
  • GymMAX bouwt een competitie-aanbod uit met ruimte voor differentiatie op basis van de mogelijkheden van getalenteerde gymnasten. Daartoe wordt een competitief opleidingstraject ontwikkeld in de verschillende gymdisciplines.
  • GymMAX investeert in specifieke opleiding van haar competitietrainers.

 

Topsport:

Jonge gymnasten met uitzonderlijk talent moeten de kans krijgen uit te groeien tot toppers in hun sport. Voor hen is een professioneel begeleidingskader onontbeerlijk. Samenwerking met de topsportcentra van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (GymFed) is dan ook een must. Naast de winst op persoonlijk vlak is de voorbeeldfunctie die zij daardoor vervullen vaak een stimulans voor tal van anderen en een aanzet tot actieve sportbeoefening.

  • GymMAX stemt haar competitief aanbod af op de programma’s zoals aangereikt door de GymFed.
  • GymMAX onderhoudt nauwe contacten met de GymFed en engageert zich actief in het topsporttraject.
  • GymMAX begeleidt haar gymnasten en ouders intensief met het oog op een eventuele keuze voor topsport.
  • GymMAX maakt werk van de band tussen de doorgestroomde topsportgymnast en zijn/haar club.

Ontwerp : Onslow.be | CMS en development : Nonius bvba